RED HAT EğITIMI

Red hat eğitimi

Red hat eğitimi

Blog Article


Bu kursa katılmanızın bir sonucu olarak, yükleme, ağ bağlantısı kurma, fiziksel depolamayı yönetme ve temel güvenlik yönetimi gibi temel Linux yönetim görevlerini gerçekleştirebilmelisiniz.

Komut satırına erişme
Linux sistemine giriş yapmak ve shell kullanarak basit komutları çalıştırma
Komut satırından dosyaları yönetme
Bash shell prompt’tan (komut istemi) dosyalar kopyalamak, taşımak, yaratmak, silmek ve organize etmek.
Red Hat Enterprise Linux’te yardım almak
Çevrimiçi yardım sistemlerini ve Red Hat destek programlarını kullanarak sorunları çözmek
Metin dosyaları yaratmak, görüntülemek ve düzenlemek
Komut çıktısı ya da bir düzenleyicide metin dosyaları yaratmak, görüntülemek ve düzenlemek
Yerel Linux kullanıcıları ve gruplarını yönetmek
Yerel Linux kullanıcıları ve gruplarını yönetmek, ve yerel şifre ilkelerini yönetmek
Linux dosya sistemi izinlerine erişimi kontrol etmek
Dosyalar üzerinde Linux dosya sistem izinlerini kurmak ve farklı güvenlik izin ayarlarının güvenlik etkilerini yorumlamak
Linux işlemlerini izleme ve yönetme
Sistem hakkında bilgi edinme ve üzerinde çalışan işlemleri kontrol etmek
Servis ve hayalet programları (daemon) kontrol etmek
Systemd kullanarak ağ hizmetlerini ve sistem daemon’larını kontrol etmek ve izlemek
OpenSSH hizmetini yapılandırmak ve güvenlik altına almak
OpenSSH kullanarak uzak sistemlerdeki komut satırına güvenli bir şekilde erişmek ve erişim sağlamak
Log’ları (günlükler) analiz etmek ve depolamak
İlgili sistem log dosyalarını sorun çözme amaçlarıyla konumlandırmak ve doğru olarak yorumlamak
Red Hat Enterprise Linux ağ oluşturmayı yönetmek
Red Hat Enterprise Linux sistemlerinde temel IPv4 ağ oluşturmayı yapılandırma
Sistemler arasında dosya arşivleme ve kopyalama
Bir sistemden diğerine dosya arşivleme ve kopyalama
Yazılım paketlerini yükleme ve güncelleme
Red Hat ve yum paket veri-havuzlarından yazılım paketleri indirme, yükleme, güncelleme ve yönetme
Linux dosya sistemlerine erişim
Bir Red Hat Enterprise Linux sisteminde mevcut dosya sistemlerine erişmek ve bunları denetlemek
Sanallaştırılmış sistemleri kullanmak
KVM ve libvirt ile Red Hat Enterprise Linux sanal makineleri yaratmak ve kullanmak
Kapsamlı gözden geçirme
Derste öğrenilen bilgiyi pratiğe dökmek ve göstermek


Vmware eğitimi

Report this page